Archive

Posts Tagged ‘Greece’

Απάτη: Επίδομα αγορών 46ης επετείου Μασούτη

Ελπίζω να μην πατάτε τέτοια link απατεώνων
1) περίεργη κατάληξη domain (.cyou)
2) περίεργα ελληνικά (“επίδομα” – προφανώς από μετάφραση)
3) τεράστιο URL
4) αν δώσεις το domain name σε κάποιο WHOIS service βλεπεις πως είναι στη Florida το IP address: https://whois.domaintools.com/n2gmy9.cyou – βέβαια μάλλον γιατί είναι πίσω από CloudFlare βγαίνει αυτό
5) το Domain είναι πρόσφατο (93 days old) και από .hk (HongKong?) registrar και πως το έκλεισαν από Κίνα (.cn)
6) στο virustotal δεν βρίσκει κάποιον ιό οπότε πιθανώς είναι phishing site (για να πάρει το κινητό σας και να σας γράψει σε καμιά ΥΠΠ [υπηρεσία πολυμεσικής πληροφόρησης με υψηλή χρέωση] αν τσιμπήστε και απαντήστε μετά στο SMS που θα στείλει, ή να πάρει το e-mail σας για να στέλνει spam κλπ.) – https://www.virustotal.com/gui/url/97460bd51749fb8be5c19337becc1f6c5c62d23343d1924960f891e3e7105c00?nocache=1
7) στο whois του domaintools βλέπεις επίσης γι’αυτό το domain name:
IP History 1 change on 1 unique IP addresses over 0 years
Hosting History 3 changes on 4 unique name servers over 0 year
που είναι ύποπτο επίσης (χρειάζεται συνδρομή για να δεις περισσότερα)

Υπόψη πως το Viber (για παράδειγμα) επιτρέπει να ελέγξεις ένα link ως πιθανό spam με δεξί κλικ, ενώ στις ρυθμίσεις του έχει και επιλογή να κάνει αυτόματο έλεγχο.

fix: can’t send SMTP e-mail via OTEnet.gr when using other network

screenshot

If you have an e-mail account @otenet.gr you may find out that when connecting your laptop to another network (say you’re travelling) you can’t send SMTP e-mails.

To fix this make sure you set your STMP server settings to use SSL encryption and provide the port number 465 for connection.

If you use Outlook (Express) you can find this option at Tools/(Internet) accounts menu. Then select the OTEnet account you use and edit its settings. At the properties dialog, go to the Advanced tab and edit the SMTP settings as shown above.

You may also need to select at Servers tab that the outgoing e-mail connection needs authentication.

Another thing to keep in mind is that for incoming e-mail OTEnet uses a POP3 service at mail.otenet.gr, whereas for outgoing e-mail it uses an SMTP service at mailgate.otenet.gr (a different DNS name).

Categories: Posts Tags: , , , , , , , ,

Κέντρο Οδικών Πληροφοριών (ΚΟΚ, άρθρο 108), υπάρχει;

Από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf), διαβάζω για πρόβλεψη ίδρυσης φορέα διαχείρισης και διάχυσης πληροφοριών (υποθέτω εννοεί ως OpenData) κυκλοφοριακής κίνησης κλπ.

Άρθρo 108
Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών

1. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Oικoνoμικών, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης μπoρεί να ιδρυθεί Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών (K.O.Π.), μη επιχoρηγoύμενo από τoν Kρατικό Πρoϋπoλoγισμό, έργo τoυ oπoίoυ θα είναι η παρoχή πληρoφoριών σχετικά με την πυκνότητα της κυκλoφoρίας, τα εμπόδια και την κατάσταση των oδών, τις τoπικές καιρικές συνθήκες, ως και κάθε άλλης πληρoφoρίας χρήσιμης για την κυκλoφoρία των oχημάτων, πoυ θα παρέχεται στo Kέντρo αυτό από τις υπηρεσίες της Tρoχαίας και άλλoυς δημόσιoυς και ιδιωτικoύς φoρείς.

2. Mε την ίδια απόφαση θα καθoριστoύν η νoμική μoρφή και oι λεπτoμέρειες λειτoυργίας τoυ Kέντρoυ αυτoύ, ως και o φoρέας πoυ θα τo επoπτεύει.

Δεν έχω ακούσει όμως να έχει γίνει κάτι σχετικά έκτοτε. Μήπως πρέπει να ενεργοποιηθεί ή τροποποιηθεί αυτή η διάταξη, στα πλαίσια και του http://geodata.gov.gr/ που είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια;

Φαίνεται πως υπάρχει πάντως Ευρωπαϊκό Κέντρο Οδικών Πληροφοριών (Γενεύη) – http://www.mycontentcompany.com/eric/technique/

Categories: Posts Tags: , , ,

Bug: Google Maps rendering exotic place names onto Patras, Greece

GoogleMapsRioArabia

Seems that day (8 Aug 2010), Google Maps system had been drinking or something, else I can’t explain how “Cara Oasis” and other exotic place names (in Arabic script?) were rendered onto a map for the outskirts of Patras, Greece.

Categories: Posts Tags: , , , ,
%d bloggers like this: