Archive

Posts Tagged ‘GAIA II’

Εγκατάσταση του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ στα Windows Vista και Windows 7

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το εκπαιδευτικό λογισμικό ΓΑΙΑ ΙΙ (το 2002) δεν υπήρχαν ακόμη τα Windows Vista και Windows 7, οπότε χρειάζεται μερικά παραπάνω βήματα από τα συνήθη η σωστή εγκατάσταση του.

Πρόκειται για βήματα παρόμοια με αυτά που χρειάζονται για να εγκατασταθεί στα Windows Vista και Windows 7 το Αβάκιο / E-Slate μιας και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα (αν και με αρκετές τροποποιήσεις μου), πέραν από τις επιπλέον ψηφίδες (JavaBeans) που αναπτύξαμε τότε ειδικά για τη ΓΑΙΑ ΙΙ.

1) Εκκινούμε το πρόγραμμα “Εγκατάσταση” (.exe) της ΓΑΙΑ ΙΙ

GaiaII_Installer

 

2) Στο τέλος της εγκατάστασης κρατάμε τις επιλογές που έχει για να στήσει τη Java (θα στήσει την Java 1.3 και ας έχουμε νεότερη στημένη γιατί την χρειάζεται η ΓΑΙΑ ΙΙ) και το Blaxxun Contact VRML player. Προαιρετικά αποεπιλέγουμε το DirectX setup γιατί έχουν νεότερο τα Windows 7 (και να μην το επιλέξουμε θα μας ενημερώσει μόνο του πως υπάρχει νεότερη έκδοση όταν το τρέξει)

 

3) Στο πρόγραμμα εγκατάστασης της Java 1.3 που ξεκινά αποεπιλέγουμε το "INTERNET EXPLORER", το "FIREFOX" και όποιο άλλο web browser αναφέρει εκεί για λόγους ασφαλείας (πρόκειται για παλιά έκδοση της Java – αν θέλουμε νεότερη για Java applets στο Web Browser θα πρέπει να τη στήσουμε ΕΠΙΠΛΕΟΝ από το http://java.com όταν τελειώσουμε)

Java1_3

Java1_3_DeselectBrowsers

 

4) Στα Regional Settings του συστήματος (Control Panel) βάζουμε "Greek" (στην 1η καρτέλα "Formats") στην επιλογή "Format" και πατάμε OK (αν δεν έχουμε ελληνικά Windows ή έχουμε αλλάξει τις ρυθμίσεις τους)

Regional Settings

Regional Settings Format MUST BE Greek

Αν είμαστε σε σύστημα με πολλούς λογαριασμούς χρηστών πρέπει να κάνει ο κάθε χρήστης τη ρύθμιση αυτή μόνος του, αλλά αν θέλουμε τυχόν νέοι λογαριασμοί χρηστών που θα δημιουργήσουμε να έχουν έτοιμη τη ρύθμιση αυτή, αντί να πατήσουμε OK στο παράθυρο Regional Settings πατάμε Apply για να μην κλείσει και πάμε μετά στην καρτέλα "Administrative", όπου πατάμε το κουμπί "Copy settings…". Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε στο "Copy your current settings to:" το "New user accounts" (αφού πρώτα επιβεβαιώσουμε πως στο "Current User" λέει Format "Greek (Greece)") και κλείνουμε τα παράθυρα ρυθμίσεων με OK

Regional Settings Administrative CopySettingsToUsers

Regional Settings Administrative CopySettingsToUsers GreekFormatNewUsers

 

5) Στο φάκελο “C:\Program Files\Gaia-II\“ (μπορούμε να δούμε εύκολα τα περιεχόμενα του στο μενού Έναρξη των Windows 7 γράφοντας στο “Αναζήτηση…” εκεί τη διαδρομή του φακέλου μαζί με το τελικό “\”), κάνουμε δεξί κλίκ και επιλέγουμε Properties (Ιδιότητες) στο "Γαία ΙΙ" (.exe)

StartMenu ProgramFiles Γαία ΙΙ executable

StartMenu ProgramFiles Γαία ΙΙ executable Properties

Στην καρτέλα Compatibility (Συμβατότητα) επιλέγουμε το "Run this program as administrator" (Εκτέλεση ως διαχειρηστής).

Γαία ΙΙ executable Properties Compatibility RunAsAdministrator DoAtChangeSettingsForAllUsersIfMultiUserAdmin

Αν είμαστε σε σύστημα με πολλούς λογαριασμούς χρηστών και θέλουμε να μην κάνει ο κάθε χρήστης τη ρύθμιση αυτή μόνος του, κάνουμε πρώτα "Change settings for all users" (Αλλαγή ρυθμίσεων για όλους τους χρήστες) και μετά επιλέγουμε το "Run this program as administrator".

Εναλλακτική λύση στην παραπάνω ρύθμιση είναι η απενεργοποίηση του UAC (User Access Control) των Windows Vista και Windows 7, αλλά δεν συνιστάται από άποψης ασφαλείας γιατί τότε όλες οι εφαρμογές θα εκτελούνται με τα πλήρη δικαιώματα που διαθέτει ο τρέχον χρήστης, ενώ μπορεί να προκύψουν και τότε προβλήματα αν ο λογαριασμός του χρήστη είναι περιορισμένων δικαιωμάτων αντί για διαχειριστής.

6) Μετά εκκινούμε τη "Γαία ΙΙ" από το μενού έναρξη ή ανοίγουμε από εκεί το φάκελο "Μικρόκοσμοι" και κάνουμε διπλό κλίκ στο μικρόκοσμο (αρχείο .gaia) που θέλουμε ν’ανοίξουμε.

image

Εαν το User Access Control (UAC) των Windows είναι ενεργοποιημένο, θα βλέπουμε κάθε φορά που εκκινούμε τη ΓΑΙΑ ΙΙ ένα παράθυρο επιβεβαίωσης όπου πρέπει ν’απάντήσουμε καταφατικά.

 

Για βοήθεια αφήστε ένα σχόλιο στο https://zoomicon.wordpress.com/2012/01/12/%CE%AC-%CF%8D-iota/

Running E-Slate (Αβάκιο) on Windows 7 and Vista

For those who wonder what E-Slate is, it’s a componentized authoring environment for the creation of (interactive) educational microworlds, see my previous post for more info.

As I mentioned at that post, the latest official version (ignoring any unofficial / experimental versions that you might find around at some educational research labs’ websites) doesn’t work out of the box on Windows Vista and Windows 7, so below I provide some easy steps to make it work there too.

First of all, you navigate to http://e-slate.cti.gr with your web browser.

ESlate_1

The you follow the download link on the left and locate the English and Greek installation files for Windows.

Note that the official version was never released for the Mac (although we had working prototypes running on both MacOS and MacOS-X), cause at the time Apple’s own JVM (MRJ) had serious issues (if I remember well they’ve moved on by now to use the official Java code under the hood). Some RA.CTI team has even recently made it to run one of the latest experimental E-Slate versions on Linux too (full source-code is now available with these latest versions).

 

ESlate_2

Note that the installer also installs documentation, source code for the code parts and components that were OpenSource at that time (e.g. the Logo scripting engine) and several demo microworlds. However you can download more microworlds from the “microworlds” link on the left.

 

Then you download and run the appropriate installer (English or Greek, so that you get localized content in the demo microworlds). Do accept/allow at any security prompts for the installer to function properly.

ESlate_3

 

Follow all the steps at the installer (just press Next etc.) and just press OK at the following dialog to ignore it (the URL provided is broken by now with Sun Microsystems having been acquired by Oracle and anyway Java 1.3 is quite old [there’s 1.6+ now]).

ESlate_4

You should instead install the latest Java Virtual Machine (JVM) from http://www.java.com

ESlate_5

 

After these steps, you have to fix E-Slate launcher to work with administrator rights if UAC (User Access Control) is enabled on Windows Vista or Windows 7 (which is the default setting), or if the current user doesn’t have administrator rights (you’ll be asked for the administrator password in that case when you do that setting change). So right click the E-Slate shortcut (“Αβάκιο” if you installed the Greek version) on the desktop and select “Properties”.

ESlate_6

At the properties dialog displayed, click the “Compatibility” tab and then select “Run this program as an administrator” and press “OK”.

ESlate_7

From then on you’ll be able to either click an E-Slate shortcut to launch the E-Slate Container (the editor) or double-click a .MWD file (an E-Slate Microworld storage file) to open that microworld in the E-Slate Container. Make sure you reply “Yes” to the

The 1st time you launch E-Slate you’ll see a dialog like the following popup, to select the Java Virtual Machine (JVM) to use with E-Slate (assuming you did install Java from http://www.java.com). Make sure you select the greatest version (there are some duplicate entries there due to recent changes on how JVMs register themselves with the system – those that have the same “in …” part at the end are equivalent).

ESlate_8

The E-Slate launcher will remember this selection in the future, unless it can’t find the JVM you had selected anymore. To select another JVM make sure you hold down CTRL key when launching E-Slate (e.g. can press CTRL+OK at the security prompt Windows UAC shows when you run E-Slate with administrator privileges or hold CTRL when double-clicking a .MWD file or an E-Slate shortcut if you are running it using an administrator account and UAC is disabled).

The above instructions also apply to software based on the E-Slate environment, like the fine education software GAIA II I had built together with several educational and research partners from Greece. If you have any problems, just drop a question at the comments section. Will be glad to help…

%d bloggers like this: